F&I Advisory - perkame įmones, investuojame į verslą

mergers-and-acquisitions

“Dažnai įsivaizduojame, kad strategiją, tikslą ir jį sudarančius žingsnelius įgyvendiname lipdami į kalną, kurio viršūnėje laukia šviesus rytojus, tačiau pasiekę ją debesų apsuptyje supranti, kad aplink tave dar daug aukštų viršūnių...“ mintimis dalinasi F&I Advisory Lietuva vadovas P.Pečiulis.

M&A - kam to reikia?

Susijungimų ir įsigijimų (M&A) nauda pastebima tada, kai verslas turi didelį augimo ir plėtros potencialią. Dažnai finansų analitikai ir sandorius įvykdžiusios įmonės išskiria kelis pagrindinius privalumus:
a) Įsigijimo ir/ar susijungimo metu perduodama kompetencija, žinos, „know how“, socialinis kapitalas, o tai leidžia sukonsoliduoti pajėgas ir visiems turėti bendrų sinergijų.
b) Reikalingo, naudingo turto įsigijimas, išplėstas finansavimo potencialas, atsirandančios plėtros galimybės.
c) Galimybė plėsti veiklą kitose geografinėse zonose.
d) Produktų/paslaugų diversifikacija, kaštų optimizavimo sprendimai.
F&I Advisory turėdama pakankamą kompetencijos, žinių ir finansavimo bagažą ieško taikinių, kuriems reikalingos investicijos įsileidžiant bendrovę į akcinę struktūrą, o taip pat, F&I Advisory perka likviduojamas, bankrutuojančias, veiklos nevykdančias bendroves, smulkius-vidutinius verslus, stabiliai augančias įmones.

Perkame įmones

Ieškome ir perkame likviduojamas, bankrutuojančias, finansinių problem turinčias įmones.
Prieš susitikimą, pagalvokite, kokia Jūsų verslo vertė ir kuo tą vertę galite pagrįsti.
Pagrindinė informacija, kurią turite pateikti pries susitikimą: įmonės rekvizitai, veikla, darbuotojai, jų kvalifikacija, finansinė informacija (kreditoriai, skolos, turtas, buhalterinė informacija), trumpas aprašymas apie įmonę ir jos pardavimo priežastis.
Parduodami veiklą vykdančią įmonę, turite parengti informacijos-dokumentų paketą, kurį sudaro: esminės sutartys terminai ir kitos sąlygos; nuostatos dėl valdymo pasikeitimo (angl. change of control); sandoriai su susijusiais asmenimis; turto apsunkinimai, netinkamai įregistruotas turtas ar teisės; leidimų/licencijų pažeidimai, artėjanti terminų pabaiga; konkurencijos teisei prieštaraujantys susitarimai ar praktika; atsiskaitymų su darbuotojais sistema; esminiai mokestiniai įsipareigojimai ar kiti panašūs įsipareigojimai; “blogų skolų”, nepanaudotų atostogų ir pan. ataskaita; nurašytinas turtas, jei tokio yra; reikšmingos investicijos, reikalingos esminio turto atnaujinimui/patobulinimui; intelektinės nuosavybės teisių nepakankama apsauga; esminiai ginčai ar administracinės sankcijos; teisės aktų reikalavimų nesilaikymas (verslo pertraukimo grėsmė) bei visi kiti standartiniai finansiniai dokumentai (balansas, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos, kapitalo pokyčių ataskaitos už veiklos vykdymo laikotarpius).

Investuojame į verslą

Turite didelių plėtros planų? Jūsų plėtrą riboja finansinės galimybės? Norite plėsti savo veiklą kitose geografinėse zonose? F&I Advisory ieško potencialių įmonių į kurias galėtų investuoti tiek materialiai, tiek suteikti kompetencijos, žinių, kvalifikacijos, finansų valdymo, kontrolės ir kt. reikalingas priemones.Copyright © 2013-2019 UAB Finansai ir investicijos / Visos teisės saugomos