Finansų valdymas

Didelė dalis smulkaus ir vidutinio verslo negali sau leisti samdyti patyrusio finansų direktoriaus, kadangi ši kompetencija gali kainuoti reikšmingą pinigų sumą.F&I Advisory tokią galimybę suteikia. Mūsų patyrę profesionalai suteiks Jūsų verslui šias svarbias kompetencijas:

CFO funkcija

a) Apyvartinio kapitalo sutvarkymas. Pakankamai didelė dalis verslo susiduria su finansinėmis problemomis dėl pakankamai paprastos priežasties - apyvartinio kapitalo trūkumas. Apyvartinio kapitalo trūkumas susidaro dėl šių pagrindinių priežasčių: a) sukauptas per didelis atsargų ar pagamintos produkcijos kiekis, b) nėra susitarimų su tiekėjais dėl pakankamo atidėjimo suteikimo, c) pirkėjų atsiskaitymo terminas per ilgas. Kiekvienai iš šių problemų sprendimo būdai yra įvairūs (kaip atsargų finansavimo, faktoringas pakartotinės derybos su tiekėjais ar pirkėjais ir kt.) ir F&I Advisory komanda gali suteikti klientams didelį spektrą sprendimų tiksliai pritaikytą kiekvieno kliento poreikiams.

b) Pinigų srautų valdymas. Pinigų srautų valdymas viena iš daugiausiai laiko ir energijos iš vadovų ar akcininkų reikalaujančių finansų valdymo funkcijų. F&I Advisory siūlo pilnavertę ir įvairiapusę paslaugą – pinigų srautų valdymas, t.y. užtikrina, kad verslas visuomet turėtų pakankamai finansinių resursų vykdyti savo veiklą.
c) Vidinių pagalbinių funkcijų procesų sutvarkymas. Nemažai neefektyvumo, o tuo pačiu ir kaštų yra verslo pagalbinių funkcijų (angl. Back-office) srityje, t.y. vykdomi procesai, kurių vykdyti nėra būtina arba nevykdomi tie procesai kurie turėtų būti vykdomi. Mūsų per eilę metų sukaupta kompetencija leidžia Jūsų verslui dirbti efektyviau, o tuo pačiu ir taupyti kaštus.
d) Analitinės funkcijos vykdymas. F&I Advisory komanda suteiks Jums pilnavertį analitinį organizacijos palaikymą, t.y. identifikuos, kurie procesai ar produktai uždirba daugiausiai pelno, kurie procesai ar produktai nėra pelningi. Taip pat į paslaugas įeina ir kitos analitinės periodinės ataskaitos su pagrindiniais veikslo rodikliais (angl. Key Performance indicators arba KPI).
e) Finansinių konsultacijų teikimas kasdieniniame darbe bei derybose. Dažnais atvejais vadovui ar akcininku yra būtina tiek verslo tiek asmeninė finansų konsultacija. Išorinis konsultantas, prieš suteikdamas kokybišką paslaugą turi gilinti į verslo ar asmeninius finansinius niuansus. F&I Advisory, kaip CFO funkcijų vykdytojas, galės operatyviai ir kvalifikuotai suteikti visokeriopas finansines konsultacijas (nereikės papildomo gilinimosi į klausimo problematiką ar aplinkybes) nepriklausomai nuo aplinkybių.
f) Verslo rizikų vertinimas ir valdymas. Dažnas verslas objektyviai nevertina susijusių verslo rizikų. Neretais atvejais verslo rizikų valdymo nebuvimas lemia reikšmingus nuostolius arba net bankrotą. Mūsų pasiūlymas - sukurti verslo rizikų vertinimo procesą, jį įdiegti Jūsų įmonėje, bei minėtą procesą prižiūrėti, tam kad Jums nerūpėtų su verslu susijusios valdomos rizikos.

Buhalterinės apskaitos valdymas

buhalterijos funkcija

F&I Advisory komanda siūlo kokybiškai vykdyti dalinės ar pilnos buhalterinės apskaitos funkciją pateikiant standartines mėnesines ataskaitas, Jums palengvindami savalaikių verslo sprendimų priėmimą bei nukreipti visą energiją verslo plėtojimui bei pelno didinimui. Dažnais atvejais buhalterinė apskaita yra perteklinė ir didelės pridėtinės vertės neteikianti funkcija, kuri iš verslininkų reikalauja dėmesio, laiko bei kūrybinės energijos (darbuotojai su savo problemomis ir nuotaikų kaita ir kt.), atitinkamai sumažindama dėmesį laiką bei kūrybinę energiją skiriamą verslo plėtojimui bei pelno uždirbimui.

Bankinis brokeriavimas

Norint šiais laikais gauti banko paskolą (ar kitokios rūšies bankinį kreditavimo instrumentą) būtina:
- parengti didelį skaičių dokumentų (verslo planas, paraiška, faktinių įmonės duomenų pildymas), kurių parengimas užima daug laiko bei energijos. O jei norima gauti geriausias rinkoje sąlygas tą patį reikia atlikti bent su 4 bankais, tam kad bankų tarpusavio konkurencija duotų rezultatą.
 - Susitikti su kiekvieno banko atstovais bent 2-3 kartus, bei papasakoti apie verslą, investicinį projektą bei kreditavimo poreikį. Derantis su banku taip pat būtina žinoti, kuriuos verslo ar rinkos aspektus akcentuoti, o kuriuos išryškinti mažiau. Tokiu būdu verslas bankui tampa patrauklesnis, kas atitinkamai sąlygoja geresnes kreditavimo sąlygas.
 - Su kiekvienu banku suderinti kreditavimo sąlygas bei struktūrą. Tai yra dar vienas žingsnis, kuris siurbia energiją, dėmesį bei laiką.
 - Suderinti sutartį. Sutarties su banku derinimas yra laikui imlus procesas, kur yra reikalinga specifinė kompetencija, kuri leidžia suderėti tokias sutarties sąlygas, kurios ateityje nekels verslui problemų, esant verslo ciklo bangavimui.
 - Įgyvendinti paskolos išmokėjimo sąlygas. Tai dažniausiai yra laikui bei energijai imlus techninis žingsnis, kuris nesukuria verslui pridėtinės vertės.
 Mūsų siūlomas bankinis brokeriavimas – tai geriausių banko finansavimo sąlygų suradimas ir derybų su banku pravedimas. Jums nereikės rūpintis derybų su bankais eiga bei techninėmis detalėmis, Jūs tą laiką galėsite skirti investicinio projekto ar verslo pelningai plėtrai.

Į šias paslaugas įeina:
a) Informacijos bankams pateikimas
b) Pasiūlymų palyginimas
c) Derybų pravedimas
d) Sutarties suderinimas
e) Išmokėjimo sąlygų įgyvendinimas

buhalterijos funkcija

Privalumas naudojant mūsų paslaugas:
a) Ryšiai. Mūsų specialistai yra buvę bankų darbuotojai turintys glaudžius ir gilius ryšius visuose Lietuvos komerciniuose bankuose, kurie labai dažnais atvejais padeda siekiant palankių susitarimų su banko atstovais.
b) Patirtis. Mūsų specialistai yra buvę Lietuvos bankų darbuotoja, išmanantys vidines procedūras bei žinantys, kuriuos verslo aspektus reikia ir kurių nereikia akcentuoti vykdant komunikaciją su banko atstovais. Tokiu būdu yra gaunamos pačios geriausios kreditavimo sąlygos.
c) Skiriamas laikas bei dėmesys. Kadangi tai yra mūsų specialistų darbas, mes galime skirti paknakamai laiko bei dėmesio siekiant gauti pačias palankiausias kreditavimo sąlygas.

Verslo plėtros bei investicijų finansavimo paieška

Didelė dalis SME verslo negali vykdyti plėtros ne dėl idėjų ar rinkos potencialo trūkumo – bet dėl finansų trūkumo. Šios paslaugos apima finansavimo pritraukimą verslo plėtrai. Finansavimo pritraukimas gali būti įvairių formų:
 a) Verslo angelų ar rizikos kapitalo fondai
 b) Obligacijų išleidimas
 c) Banko finansavimas
 d) Privatus kapitalas
 e) ES finansavimas
 f) Mezaninas
 g) Strateginis ar finansinis investuotojas
 h) Aukščiau išdėstytų formų kombinacija.

investiciju paieska

Dažnai vadovai ar verslininkai yra pasinėrę į verslo plėtrą, kad net nesusimąsto apie skirtingas verslo plėtros finansavimo rūšis bei galimybes. Žiūrint iš verslo perspektyvos toks požiūris leidžia uždirbti maksimalų pelną, tačiau iš finansinės pusės riboja verslo plėtrą. Mūsų specialistai turi plačią patirti organizuojant įvairių formų finansavimo galimybes. Mūsų paslaugų spektras susidėtų iš:
a) Verslo modelio (angl. Business case) paruošimas (prospektas/prezentacija/finansinis verslo modelis). Kiekvienam potencialiam finansuotojui būtina parodyti kad Jūsų verslo plėtros planas yra pargystas objektyviomis prielaidomis bei tvariu verslo modeliu. Tokią informaciją mes paruošime už Jus.
b) Finansavimo struktūrizavimas. Sudėliosime specifiškai Jūsų poreikiams pritaikytą finansavimo struktūrą, priklausomai nuo Jūsų ilgalaikių tikslų.
c) Potencialių finansuotuoju/investuotojų paieška. Per eilę metų sukaupti mūsų komandos kontaktai leidžia Jums pasinaudoti šia plačia kapitalo išteklių baze, siekiant Jums optimaliausio sprendimo.
d) Finansavimo/investavimo sąlygų suderinimas. Finansavimo sąlygų derinimas yra pakankamai laikui ir energijai imlus procesas. Priklausomai nuo Jūsų ilgalaikių tikslų bei principinės pozicijos suderėsime pačias geriausias ir palankiausias verslo plėtros sąlygas.
e) Finansavimo/investavimo sutarčių suderinimas. Sutarčių derinimas – ilgas ir nuobodus procesas, kuomet yra derinamos techniniai finansavimo niuansai. Jei Jums svarbu gauti galutinį rezultatą – kapitalą verslo plėtrai – palikite šį punktą mums, vietoje to geriau laiką investuokite į pelningumo didinimą.
 f) Finansavimo/investavimo sąlygų išpildymas. Tai dažniausiai yra laikui bei energijai imlus techninis žingsnis, kuris nesukuria verslui pridėtinės vertės. Patikėkite jį mums!Copyright © 2013-2019 UAB Finansai ir investicijos / Visos teisės saugomos